Dílna je vybavena PC technikou s instalovaným softwarem Eagle, Multisim, Proficad. Při práci s tímto softwarem se žáci naučí tvořit elektrotechnickou dokumentaci, kreslí elektrotechnická schémata, ověřují funkční zapojení obvodů a navrhují plošné spoje pro následnou realizaci výrobků. Na dílně se také vyučují základy programování v oblasti robotiky. Z projektu byly zakoupeny stavebnice robotů BIOLOID a BIOLOID PREMIUM. Žáci si z těchto stavebnic sestavují různá vozítka a manipulátory, seznamují se s jednotlivými komponenty a tvoří jednoduché programy pro ovládání a práci s tímto zařízením. V další části výuky si žáci sestaví složitější zařízení jako robotický pes, humanoid, pavouk a tvoří již složitější programy pro tato zařízení. Cílem výuky robotiky je naučit žáky programovat, ovládat a obsluhovat koncová zařízení v oblasti automatizace, regulační techniky a podnícení zájmu o tuto techniku.