Dílna je vybavena PC pracovišti se softwarem Eagle pro návrh plošných spojů. Dále je dílna vybavena pracovištěm pro výrobu plošných spojů mokrou a suchou cestou. K výrobě plošných spojů suchou cestou je pracoviště vybaveno moderní frézou s odsáváním. Pro výrobu mokrou cestou je dílna zařízená pracovištěm s osvětlovacím přístrojem, vypalovací pecí a dvěma systémy pro leptání ostřikem nebo oplachováním. Žáci se zde naučí navrhovat plošné spoje pomocí PC, vyrábí plošný spoj pomocí frézy a jsou seznámení s výrobou plošných spojů mokrou cestou učitelem odborného výcviku.