Pracoviště dílny jsou vybaveny proudovým chráničem, vlastními PC a panely, které slouží k realizaci síťových, kabelových, optických a digitálních systémů. Žáci se naučí realizovat metalické a optické sítě, včetně zapojování a měření. Sestavují optické spoje pomocí optického modulátoru, demodulátoru a měří útlum optického vedení. Jsou seznámení se svařováním optického kabelu pomocí profesionální svářečky optických vláken. Žáci mají k dispozici digitální multimetry, osciloskopy, speciální měřící techniku a nářadí pro práci s metalickými i optickými kabely. Pro optické rozvody je dílna dále vybavena laserovým testerem optického kabelu, měřičem útlumu a svářečkou optických kabelů.