Slavnostní předávání Výučních listů úspěšným absolventům se uskuteční v úterý 25. června 2024.
Konkrétní časy:
Třída 3. EA v 10:00 hodin (absolventi se dostaví v 9:45)
Třída 3. EB v 11:00 hodin (absolventi se dostaví v 10:45)
Třída 3. EZ v 12:00 hodin (absolventi se dostaví v 11:45)

Srdečně zveme i rodiče a známé.