Školení a zkoušky odborné způsobilosti v elektrotechnice dle zákona č. 250/2021 Sb. a dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. se uskuteční 21. a 24. 6. 2024:
– 21. 6. od 8:00 proběhne školení, po jeho skončení v cca 12:00 hodin bude test teoretických znalostí
– 24. 6. od 8:00 proběhnou ústní zkoušky po skupinách dle rozpisu