Rozpisy maturitních zkoušek pro jarní zkušební období šk. roku 2016/2017:

Písemná část společné části maturitní zkoušky – 2. až 9. 5. 2017 (Písemná práce z českého jazyka 11. 4. 2017) zde.

Ústní část společné části a profilová část maturitní zkoušky – 16. 5. až 10. 6. 2017 zde.