Podle novelizovaného mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se žáci středních škol testují jedenkrát týdně. Testovací den je vždy v pondělí. (V týdnu od 24. do 28. 5. 2021 se testuje podle tohoto schématu.)

Pokud žák nebude přítomen v testovací den a čas ve škole bude se řídit instrukcemi pro tuto situaci.

Průběh testování v teoretické výuce:

  • Žáci jsou testování v testovací den vždy 30 minut před začátkem první vyučovací hodiny zpravidla ve třídě, kde bude probíhat jejich následná hodina. Jsou testováni zpravidla učitelem z následující hodiny.
  • Pokud není žák přítomen ve škole v době testování, tak se po příchodu do školy dostaví na testovací místnost číslo 220, kde bude otestován.  O potřebě testování informuje Mgr. Luďka Šipulu (kab. 223) nebo Nikolu Výtiskovou (kab. 222) případně Ing. Radima Truchlého (kab. 223).

Průběh testování v praktické výuce: žák se řídí instrukce učitele odborného výcviku.

Organizaci vyučování od 24. května 2021 naleznete v této aktualitě.