Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro čtyřleté studijní obory:
– 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – 17 uchazečů
– 23-62-L/01 Optik – 3 uchazeči.
Přihlášky se odevzdávají do 28. května 2018!
Výsledky budou zveřejněny 30. května 2018 v 10 hodin (29. 5. 2018 od 12 do 14 hodin mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci nahlédnout do přijímací dokumentace).
Bližší informace v sekci UCHAZEČI O STUDIUM – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.