Ředitel školy vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení, to bude probíhat průběžně po doručení přihlášky ke studiu až do 31. srpna 2019.
Počty volných míst v jednotlivých oborech Vám budou sděleny na dotaz na sekretariátu školy (Nikola Výtisková, 556 205 242), nebo u ZŘTV Mgr. Luďka Šipuly (556 205 304, 602 201 290).
Bližší informace v sekci „PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ„.