Roboti ve škole pro praktickou výuku, motivaci i zábavuProjekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.O projektu

Název projektu: Roboti ve škole pro praktickou výuku, motivaci i zábavu
Zkrácený název projektu: Roboti
Název projektu anglicky: Robots in school for practical education, motivation and entertaiment
Datum zahájení projektu: 02.04.2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.10.2014
Celkové způsobilé náklady projektu: 2 848 299,76 Kč
Stručný obsah projektu:

Projekt slouží k získání znalostí a dovedností v oblasti robotických systémů, jež jsou na pracovním trhu nedostatkové a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů naší školy. Realizační tým projektu vytvoří učební texty a pracovní listy pro práci s manipulátory a vozíky (1. Praktický modul), učební texty a pracovní listy pro práci s roboty humanoidy a robopsy (2. praktický modul) a učební texty a výukové prezentace pro tři moduly teoretického základu robotiky (Elektrické stroje - pohony, Senzory a snímače a Základy programování).

V rámci projektu bude proškoleno 140 žáků naší školy ve všech třech teoretických modulech a alespoň v jednom praktickém modulu a 8 učitelů v obou praktických modulech, za účelem předávání vlastních zkušeností při výuce žáků.

Doplňkovou aktivitou projektu je zvýšení zájmu o technické obory s důrazem na robotiku a automatizaci mezi žáky základních škol.

Na závěrečné konferenci bude projekt představen zaměstnavatelům využívajícím robotické systémy v praxi.

 

Cíle projektu:

Zlepšení výuky automatizace na naší škole pomocí nejmodernějších robotických stavebnic a výukových materiálů pro práci s nimi.

Získání znalostí a dovedností, jež jsou na pracovním trhu nedostatkové a tím zvýšení konkurenceschopnosti absolventů naší školy na trhu práce.

Další rozvíjení dovedností s důrazem na samostatné osvojování si problematiky každým žákem školy a jeho příprava pro úspěšné studium obdobného oboru na vysokých školách

Získání dovedností v oboru motivující formou hry, překonání strachu udělat něco sám, prakticky řešit problém, získat a aplikovat své teoretické znalosti.

Zvýšení motivace žáků při teoretickém vyučování jeho propojením s praxí.

Vytvoření učebních textů a pracovních listů pro Modul praktické výuky - Manipulátory a vozíky a Modul praktické výuky - Roboti a učebních textů a výukových prezentací pro tři moduly teoretického základu robotiky (Elektrické stroje - pohony, Senzory a snímače a Základy programování).

Proškolení 140 žáků naší školy ve všech třech teoretických modulech a alespoň v jednom modulu praktickém. Proškolení osmi pedagogických pracovníků v obou praktických modulech za účelem předávání vlastních zkušeností při výuce žáků.

Doplňkovou aktivitou projektu je popularizace robotiky a celkově technických oborů a zvýšení zájmu o tyto obory mezi žáky základních škol.