Bližší informace o změnách organizace výuky pro třídy 3.OP, 3.MA a 3.MB ve dnech 10. až 12. 2. 2021 naleznete v Bakalářích na nástěnkách příslušných tříd.
S případnými dotazy se obracejte vedoucího učitele odborného výcviku Mgr. Milana Majdáka (3.OP), Bc. Tomáše Nevřelu (3.MA a 3.MB), případně na zástupce ředitele pro praktickou výuku Mrg. Lubomíra Franka.