Na Profilu zadavatele a na stránkách MSK byla zveřejněna výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.