Zopakovat :

16. – 20. března: Spojování rezistorů, transfigurace trojúhelníka na hvězdu
23. – 27. března: Kirchhoffovy zákony
30. března – 3. dubna: Zdroje, spojování zdrojů
6. – 10. dubna: Nezatížené a zatížené děliče napětí
K samostudiu a procvičování můžete použít: Blahovec Elektrotechnika III., Příručku pro elektrotechnika, učební texty na stránkách naší školy, případně jiné odborné literatury.

Kontrolní testy pro zpětnou vazbu budou zasílány formou domácích úloh v systému Bakalář.

Kontaktní email: hyneckova@sse-najizdarne.cz