Opakování: Trojfázová soustava, dokončení, doplnění zadaných prezentací.

Zdroje: sešit, učební texty na stránkách školy