Témata k samostudiu do 17. dubna 2020:
– Řazení rezistorů (sériové, paralelní a smíšené)  – A. Blahovec Elektrotechnika III. str. 42-43
– Kirchhoffovy zákony – A. Blahovec Elektrotechnika III. str. 35-42
– Transfigurace rezistorů z trojúhelníku na hvězdu – A. Blahovec Elektrotechnika III. a str. 44-45
– nezatížený  a zatížený dělič napětí – A. Blahovec Elektrotechnika III. str. 64-66
K samostudiu a procvičování dále můžete použít Příručku pro elektrotechnika, učební texty na našich stránkách, případně jiné odborné literatury

Kontrolní testy pro zpětnou vazbu budou zasílány formou domácích úloh v systému Bakalář.

Kontaktní email: hyneckova@sse-najizdarne.cz, resp. carbolova@sse-najizdarne.cz