Organizace zahájení školního roku 2023/2024 dne 4. 9. 2023:
   – žáci prvních ročníků v 900 hodin v tělocvičně školy
   – žáci prvního ročníku nástavbového studia v 800 hodin v  učebně č. 210
   – žáci vyšších ročníků (kromě třídy 4. MB) v 800 hodin takto:
         – třídy 2. EA, 2. EC, 3. MA, 3. MB, 3. EA a 4. OP před hlavní budovou školy, kde si je přeberou učitelé OV
         – ostatní třídy v učebnách teoretického vyučování dle rozpisu na nástěnce
   – třída 4. MB v 1000 hodin v učebně č. 313

Detailní rozpis tříd