Zahájení školního roku proběhne podle přiloženého harmonogramu.