Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září takto:
– žáci 1. ročníků denního studia v 9:00 hodin v tělocvičně školy;
– žáci 1. ročníku denního nástavbového studia v 8:00 hodin v učebně číslo 305;
– žáci třídy 3. EA v 8:30 hodin na učebně číslo 220;
– žáci tříd 2. EA a 2.EB v 8:00 hodin na dílnách Hlubinská 28;
– žáci tříd 4. MA a 4. MB v 8:00 hodin na dílnách slaboproudu ve škole;
– žáci 2. – 4. ročníků ostatních tříd v 8:00 hodin ve škole – rozdělení tříd do učeben bude vyvěšeno na nástěnce ve druhém patře!