Na Profilu zadavatele byla zveřejněna veřejná zakázka malého rozsahu na  dodávku vybavení centra oprav elektrotechnického zařízení v rámci projektu OKAP – část 1.