Mechanik elektrotechnik (předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 75)

Optik (předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30)

Provozní elektrotechnika – forma denní (předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30)

Provozní elektrotechnika – forma dálková (předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30)

Podnikání – forma dlálková (předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30)