VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední škola elektrotechnická, Ostrava Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 59, § 60, § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí ke vzdělávání níže uvedených uchazečů.

4. kolo:

Seznam přijatých uchazečů:

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

181.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že do 3. června 2015 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2015 skutečně do školy nastoupí.

Optik  23 – 62 – L / 01

334.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že do 3. června 2015 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2015 skutečně do školy nastoupí.

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

528.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma dálková)

822; 823; 824; 825.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 2. září 2015 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

Podnikání  64 – 41 – L / 51

926; 927.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 2. září 2015 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

Seznam nepřijatých uchazečů:

——————

 

3. kolo:

Seznam přijatých uchazečů:

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma dálková)

821.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 2. září 2015 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

Podnikání  64 – 41 – L / 51

923; 924; 925.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 2. září 2015 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

Seznam nepřijatých uchazečů:

——————

 

2. kolo:

Seznam přijatých uchazečů:

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

177; 178; 179; 180.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že do 3. června 2015 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2015 skutečně do školy nastoupí.

Optik  23 – 62 – L / 01

331; 332; 333.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že do 3. června 2015 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2015 skutečně do školy nastoupí.

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

638.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že do 3. června 2015 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2015 skutečně do školy nastoupí.

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

527.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že do 3. června 2015 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2015 skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma dálková)

818; 819; 820.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 2. září 2015 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

Podnikání  64 – 41 – L / 51

918; 919; 920; 921; 922.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 2. září 2015 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

Seznam nepřijatých uchazečů:

——————

 

1. kolo:

Seznam přijatých uchazečů:

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že do 7. května 2015 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2015 skutečně do školy nastoupí.

Optik  23 – 62 – L / 01

300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že do 7. května 2015 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2015 skutečně do školy nastoupí.

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že do 7. května 2015 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2015 skutečně do školy nastoupí.

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

500; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509; 510; 511; 512; 513; 514; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že do 7. května 2015 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2015 skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma denní)

700; 701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 750; 751; 752; 753; 754; 755; 756; 757; 758; 759; 760; 761.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2015 skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma dálková)

800; 801; 802; 803; 804; 805; 806; 807; 808; 809; 810; 811; 812; 813; 814; 815; 816; 817.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 2. září 2015 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

Podnikání  64 – 41 – L / 51

900; 901; 902; 903; 904; 905; 906; 907; 908; 909; 910; 911; 912; 913; 915; 916; 917.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2015 za podmínky, že v den zahájení školního roku pro dálkové studium, tj. 2. září 2015 ve 1235 hodin skutečně do školy nastoupí.

Seznam nepřijatých uchazečů:

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

154.

 

Další ustanovení:

V případě, že by počet uchazečů, kteří splní podmínky přijetí ke studiu stanovené v kritériích, převyšoval uvedený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, může ředitel školy přijmout více žáků za podmínky, že nebude překročena stanovená kapacita učebního oboru, na který se uchazeč hlásí.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (pod identifikačními čísly) bude zveřejněno na úřední desce školy ve vestibulu hlavní budovy Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizace, tj na adrese Na Jízdárně 30/423, 702 00 Ostrava dne 22. 4. 2015.

Rozhodnutí ředitele školy, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými identifikačními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizaci odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Podle § 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizaci podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané Střední škole technické a dopravní.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu s § 60 odst. 19 a § 183 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, prostřednictvím Střední školy elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizace, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Seznam přijatých uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení

 

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma denní)

973; 984; 1009.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma dálková)

983.

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

1008.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2014 za podmínky, že do 6. černa 2014 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2014 skutečně do školy nastoupí.

 

Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení

 

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma denní)

708.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma dálková)

569; 690; 753; 759.

Podnikání  64 – 41 – L / 51

718; 736; 754; 778.

 

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

688; 696; 702; 719; 730.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2014 za podmínky, že do 6. června 2014 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2014 skutečně do školy nastoupí.

Optik  23 – 62 – L / 01

691; 713; 720.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2014 za podmínky, že do 6. června 2014 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2014 skutečně do školy nastoupí.

 

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

481.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2014 za podmínky, že do 6. černa 2014 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2014 skutečně do školy nastoupí.

 

Důležité informace pro uchazeče a zákonné zástupce