Dne 17. června 2014 od 800 hodin proběhne školení a dne 18. června 2014 také od 800 hodin se uskuteční přezkoušení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Učební materiály a přihlášky naleznete zde.