Školení a test dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. se uskuteční 23. listopadu 2017 od 1400 hodin v kinosále školy.
Ústní část zkoušky proběhne 14. a 15. prosince 2017 vždy od 830 hodin taktéž v kinosále školy.
Přihlášku si můžete stáhnout zde.