Školení a přezkoušení z odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. proběhne ve dnech 17. a 18. června 2015 vždy od 800 hodin v kinosále školy. Studijní materiály a přihlášku naleznete zde.