Pokračujte v samostudiu zbývajících maturitních okruhů dle domluvených textů.

Úlohy pro domácí vzdělávání naleznete v systému Bakalář.