Samostatné opakování témat č. 13 a č. 15 z profilového maturitního předmětu „Využití elektrické energie“ – šk. r. 2019/2020:
Téma č. 13: Elektrické světlo a osvětlení
zdroj: učební text „Užití elektrické energie“ – kap. 3 =  str. 43 až 64
Téma č. 15: Elektrické chlazení a tepelná čerpadla
zdroj: učební text „Užití elektrické energie“ – kap. 2.6 = str. 36 až 43