VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední škola elektrotechnická, Ostrava Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, rozhodla v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., podle § 59 a následujících a § 165 odst. 2 písm. f) školského zákona, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a v souladu se správním řádem o přijetí / nepřijetí ke vzdělávání níže uvedených uchazečů.

2. kolo:

Seznam přijatých uchazečů:

31. srpna 2021:

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma denní)

717, 718, 719.

18. června 2021:

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

201.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 2. července 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

Optik  23 – 62 – L / 01

332.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 2. července 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

16. června 2021:

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

532; 533; 534; 535.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 30. června 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

638; 639.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 30. června 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26 – 52 – H / 01

431; 432.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 30. června 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

 

1. kolo:

4. června 2021 (1. kolo po náhradním termínu přijímacích zkoušek):

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

Výsledky zde.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 18. června 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

Optik  23 – 62 – L / 01

Výsledky zde.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 18. června 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma denní)

Výsledky zde.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 18. června 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

20. května 2021:

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

Výsledky zde.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 3. června 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

Optik  23 – 62 – L / 01

Výsledky zde.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 3. června 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma denní)

Výsledky zde.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 3. června 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

 

Seznam přijatých uchazečů:

19. května 2021:

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

500; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509; 510; 511; 513; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 2. června 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 633; 636; 637.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 2. června 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26 – 52 – H / 01

400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430.

 

Seznam nepřijatých uchazečů:

19. května 2021:

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

512; 514.

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

610; 611; 621; 622; 623; 632; 634; 635.

Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26 – 52 – H / 01

409.

 

Výsledky přijímacího řízení čtyřletých a nástavbových maturitních oborů budou zveřejněny 20. května 2021 na webových stránkách školy a úřední desce.