Dne 8. ledna 2015 od 1600 hodin se uskuteční třídní schůzky s rodiči žáků.