Dne 5. ledna 2023 se od 16:00 hodin uskuteční třídní schůzky s rodiči a zákonnými zástupci žáků.