Vzhledem k platným protiepidemiologickým opatřením není možné konání třídních schůzek prezenční formou.

Pokud potřebujete kontaktovat učitele, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu (zpravidla ve tvaru prijmeni@sse-najizdarne.cz) nebo v prostředí školního informačního systému BAKALÁŘI využít k tomu určený prostředek KOMENS.

Způsob klasifikace za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a ukončení celého školního roku v současné chvíli řeší Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

O způsobu ukončování studia na střední škole maturitní nebo závěrečnou zkouškou Vás budeme informovat v příslušných sekcích na našich webovských stránkách.