Vážení rodiče (zákonní zástupci), dne 11. ledna 2018 se od 1600 hodin (třídy 4.MA a 2.NE od 1630) uskuteční třídní schůzky ve třídách a od 1620 hodin budou pokračovat individuálními konzultacemi s učiteli v kabinetech (dle rozpisu ve vestibulu školy). Všichni jste srdečně zváni.