Ředitel školy vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení pro dálkové studium, které proběhne 3. června 2015 (přihlášky je potřeba doručit do 1. června 2015). Bližší informace jsou v sekci „UCHAZEČI O STUDIUM – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016