Mikroskop, dalekohled – viz učební texty na portále školy

Zadání dalších úkolů bude probíhat přes systém Bakaláři!