Téma č. 1: Samostudium elektrotechnických značek (do konce března)

Téma č. 2: Samostudium učebnice Strojnictví
kapitola č. 4 spojovací součásti a druhy spojů (str. 115 až 134) a kapitola č. 5 součásti k přenosu otáčivého pohybu (str. 135 až 144)

Naskenované materiály

Upřesnění zadání samostatných prací:
Naskenované materiály 1
Naskenované materiály 2
Naskenované materiály 3

Téma č. 3: Strojní součásti a mechanismy
Naskenované zadání