Opakování k závěrečné učňovské zkoušce.

Zpracujte Téma č. 1 – Základní druhy měřidel  téma k závěrečné zkoušce včetně obrázků

PRÁCE BUDOU HODNOCENY PODLE OBSAHU, ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ A ESTETICKÉ ÚROVNĚ. PRÁCE ZASÍLEJTE NA DŘÍVE UVEDENOU ADRESU VŽDY DO PÁTKU DANÉHO TÝDNE!

Příloha 1
Příloha 2