Materiály brýlových obrub (plasty) viz
https://is.muni.cz/th/bg6ht/Materialy_brylovych_obrub-David_Skaroupka-Bakalarska_prace.pdf

Písemně popište dle vzoru z předcházejících hodin jednotlivé materiály.

Práce zasílejte 1x týdně na email: jiri.fuhrer@gmail.com

 

Postupně zpracovat téma „ VÝROBA PLASTVÝCH OBRUB“
ZDROJ:  učební texty doplněné o ! informace z internetu !

PRÁCE BUDOU HODNOCENY PODLE OBSAHU, ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ A ESTETICKÉ ÚROVNĚ. PRÁCE ZASÍLEJTE NA DŘÍVE UVEDENOU ADRESU VŽDY DO PÁTKU DANÉHO TÝDNE!

Příloha 1
Příloha 2