Pro týden 23.3 – 27.3.2020

Z dostupných zdrojů zpracuj téma „VRTÁNÍ“

  • Charakteristika pracovní činnosti
  • Druhy vrtacích nástrojů a jejích rozdělení
  • Druhy vrtaček

Pro týden 30.3. – 3.4. 2020

Z dostupných zdrojů zpracujte téma „Nýtování“

  • Charakteristika pracovní činnosti
  • Druhy nýtů vč. Náčrtů
  • Druhy nýtových spojů podle konstrukce a podle vlastností
  • Pomůcky pro nýtování a jejich účel
  • Postup nýtování

PRÁCE BUDOU HODNOCENY PODLE OBSAHU, ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ A ESTETICKÉ ÚROVNĚ. PRÁCE ZASÍLEJTE NA DŘÍVE UVEDENOU ADRESU VŽDY DO PÁTKU DANÉHO TÝDNE!