Opakování el. strojů (transformátory, asynchronní a synchronní stroje) – zdroj sešit nebo naše učební texty El. stroje,
dále tepelné spotřebiče v domácnosti a průmyslu – zdroj naše učební texty Užití el. energie.

Další komunikace a zadání domácích úkolů bude probíhat přes Bakalář