Zpracování témat Strojní součásti – „ložiska“, Hřídelové spojky

Pokračovat v předcházejícím úkolu

  • HŘÍDELOVÉ SPOJKY (základní rozdělení)
  • Spojky pevné – popis a nákres
  • Spojky pružné – popis a nákres
  • Spojky vyrovnávací – charakteristika, účel, druhy

Zdroj:  Wikipedie, učební texty na portále školy „ Základy techniky“

PRÁCE BUDOU HODNOCENY PODLE OBSAHU, ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ A ESTETICKÉ ÚROVNĚ. PRÁCE ZASÍLEJTE NA DŘÍVE UVEDENOU ADRESU VŽDY DO PÁTKU DANÉHO TÝDNE!