Ředitel školy vyhlašuje na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno.
Ředitelské volno se týká všech žáků školy v teoretickém vyučování i na odborném výcviku s výjimkou žáků, kteří jsou 29. 9. 2023 na provozních pracovištích.