Pod přidělenými identifikačními čísly budou 2. května 2023 ve 14:00 hodin vyhlášeny a zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách školy.
Uchazeč a jeho zákonný zástupce je oprávněn podle ustanovení §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. se vyjádřit k podkladům 2. května 2023 od 8:00 do 10:00 hodin.