Jednou z podmínek pro konání maturitní zkoušky je podání přihlášky. Předvyplněný formulář přihlášky žáci obdrží po 12. červnu 2015 od ředitele školy, kterému přihlášku zpět odevzdají, aby jej mohl oficiálně zaregistrovat do centrálního systému. Datum podání přihlášky k podzimnímu termínu je 25. června. 2015. Bližší informace naleznete zde.