S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace, významné meziregionální rozdíly a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými, bylo v populaci dětí a žáků v regionech nejzasaženějších nákazou covid-19 přistoupeno k preventivnímu screeningovému testovánía to v okresech, kde 7denní incidence dosahovala ke dni 23.10. 2021 hodnot na 300 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Konkrétně se jedná o tyto okresy: České Budějovice, Ostrava – město, Prostějov, Prachatice, Brno – venkov, Přerov, Opava a Karviná.

Další informace k testování naleznete na stránkách MŠMT.

Na teoretickém vyučování bude testování probíhat 15 minut před začátkem první vyučovací hodiny (s výjimkou třídy 2.OP, kde bude probíhat se začátkem vyučování).