S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.  

  • Tato výjimka dopadá na osoby, které se testují jak podle mimořádného opatření k testování ve školách (děti, žáci, studenti, zaměstnanci ZŠ, SŠ, KON, nově VOŠ apod.), tak i na osoby, které se testují podle mimořádného opatření k testování zaměstnanců,  
  • platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích, 
    • pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení,  

Pokud bude chtít nějaký žák využít výše zmíněnou výjimku, musí se prokázat certifikátem o pozitivním PCR testu (buďto v papírové nebo elektronické podobě – např. aplikace Tečka) a to: 

  • v teoretické výuce u Ing. Radima Truchlého, Mgr. Luďka Šipuly nebo Nikoly Výtiskové (kancelář 223 nebo 222); 
  • v odborném výcviku u vrchního učitele odborného výcviku Mgr. Milana Majdáka nebo Bc. Tomáše Nevřely. 

Další informace naleznete zde: