V sekci dálkového studia byl zveřejněn celkový přehled konzultací na 1. pololetí školního roku 2015/2016.