Předpoklady pro přijetí:

–          Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.

–          Úspěšné ukončení učebního oboru ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 64-61-L/51 Podnikání

 

Kritéria:

–          Průměrný prospěch z jednotlivých částí závěrečné učňovské zkoušky

 

Zdravotní způsobilost:

–         Zdravotní omezení pro jednotlivé obory + Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce