Praktická zkouška z odborného výcviku pro třídy 4.MA, 4.MB a 4.OP bude začínat 11. a 12. 9. 2017 vždy 7:00 na příslušných dílnách odborného výcviku. Žák se k praktické maturitní zkoušce dostaví minimálně s 15 minutovým předstihem v požadovaném oblečení.

Pro bližší informace k průběhu praktické zkoušky můžete kontaktovat tyto osoby:
4.MA – Tomáš Nevřela;
4.MB – Mgr. Milan Majdák;
4.OP – Tereza Puchýřová.