Zadání“
Zpracujte téma – prvky pro perimetrii a prostorovou ochranu.
Písemně stručně popište jednotlivé prvky.
Vyplňte jednoduchý test do odpovědní tabulky.
Nakreslete návrh zabezpečení RD o dvou podlažích.
Popište FAB zámek.
Vypracované úkoly označené jménem a UVS (třída) – zašlete na e-mail: uu9@seznam.cz.

UOV Ščerba Radek

Podniková norma PNJ 131
Test