Zadání: vypracujte schéma zapojení asynchronního motoru s kotvou na krátko nad 3 kW, Y/D (hvězda-trojúhelník)
a) silové schéma prováděcí (zakresli svorky a vodiče exteriéru)
b) ovládací a signalizační schéma 3 tlačítky (zakresli svorky a vodiče exteriéru)
c) schéma svorkovnice s adresami (interiér-exteriér).

Vypracování zašli na email Richard.Wittek@seznam.cz do 8. dubna 2020