Zadání.
Zpracujte téma Chemické zdroje U a I.
Písemně stručně popište jednotlivé zdroje.
Vyplňte jednoduchý test do odpovědní tabulky.
Vypracované úkoly označené jménem a UVS (třída) – zašlete na e-mail: uu9@seznam.cz.

UOV Ščerba Radek

Učební text Chemické zdroje U a I
Test